\
Hoạt Động Trong Tộc
GHI NHẬN TỪ VIỆC XÂY DỰNG MỘ TỔ-TỘC NGUYỄN VĂN GHI NHẬN TỪ VIỆC XÂY DỰNG MỘ TỔ-TỘC NGUYỄN VĂN

Tiền nhân tộc Nguyễn Văn cũng như các dòng tộc khác trong làng Thanh Ly,xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình,Tỉnh Quảng Nam, đã sớm đặc chân đến mãnh đất này từ những triều đại xa xưa của thời phong kiến.Vào buổi sơ khai ấy,tổ tiên của chúng ta đã đổ bao mồ hôi, nước mắt và cả máu để mở mang,gìn giữ, tạo dựng cho muôn đời con cháu mai sau một nơi chốn để an cư lạc nghiệp.

Chi tiết...
Thông Tin Thông Báo Thông Tin Thông Báo

Thay mặt nhà thờ Tộc Nguyễn Thanh Ly, chúng tôi loan tin thông báo những nội dung hoạt động sắp đến của nhà thờ tộc Nguyễn Thanh Ly như sau:

Chi tiết...
Danh nhân trong tộc được vinh danh Danh nhân trong tộc được vinh danh

Lần đầu tiên học sinh người dân tộc thiểu số Văn Lăng được tiếp cận với phòng học hiện đại sử dụng sách giáo khoa điện tử Classbook.

Chi tiết...
Con em trong tộc học hành đàng hoàng, đến nơi đến chốn Con em trong tộc học hành đàng hoàng, đến nơi đến chốn

“Tư tưởng về đổi mới tư duy giáo dục xem ra vẫn đang bốc lên hừng hực, nhưng thực tế giáo dục thì lạnh lùng, có vẻ thách thức dư luận”.

Chi tiết...