\
Thông Tin Thông Báo

Thay mặt nhà thờ Tộc Nguyễn Thanh Ly, chúng tôi loan tin thông báo những nội dung hoạt động sắp đến của nhà thờ tộc Nguyễn Thanh Ly như sau:

 THÔNG TIN THÔNG BÁO

Thay mặt nhà thờ Tộc Nguyễn Thanh Ly, chúng tôi loan tin thông báo những nội dung hoạt động sắp đến của nhà thờ tộc Nguyễn Thanh Ly như sau:

1.      Giỗ Xuân:

Kính mời các tộc nhơn tộc Nguyễn Thanh Ly, con cháu, dâu rể sắp xếp thời gian về dự giỗ xuân nhằm ngày chủ nhật, 17/2 âm lịch với nội dung chính như sau:

+ Cúng ông bà tổ tiên và mùa xuân theo truyền tục

+ Mỗi 5 năm mới tổ chức 1 lần để họp mặt các tộc nhơn, dâu rể, tộc nguyễn Thanh Ly

+ Để phổ biến các việc: các lễ, hoạt động tộc, khánh thành trang web tộc, phát khen thưởng phiếu học

+ Để ghi tên danh sách những con cháu thế hệ mới vào gia phả và bổ sung danh sách học sinh hiếu học

*Bà con cung cấp thong tin tên của các cháu học sinh hiếu học của gia đình mình cho tộc để tộc ghi giấy khen và tổ chức

      2.   Bổ sung danh sách bài viết và hình ảnh

- Hiện nay  bà con ta có những thế hệ con cháu trẻ chưa được ghi tên vào gia phả để lưu vào trang web vào mạng hệ thống vi tính toàn cầu, bà con bổ sung danh sách cho tộc trưởng gấp

- Việc trang web còn thiếu rất nhiều bài viết và hình ảnh cho các mục. Ban tổ chức tộc mong mỏi bà con gần xa ủng hộ bài viết hình ảnh để trang web phong phú hơn

     3.    Phí tổ chức giỗ Xuân

Mỗi gia đình đóng góp 300.000 VNĐ cho tổ chức ăn uống và sinh hoạt hội dâu rể và con cháu cho ngày giỗ xuân

Các mạnh thường quân có thể tùy lòng hảo tâm đóng góp. Công sức đóng góp cho việc tộc sẽ được ghi vào bảng vàng của trang webg góp. Công sức đóng góp cho việc tộc sẽ được ghi vào bảng vàng của trang web