\
Nguyễn Linh phát 400 học bổng cho học sinh nghèo miền núi

Hơn 400 phần quà sẽ được trao cho các em nghèo miền núi Quảng Ngãi trong ngày 1/5 đến 6/5/2015

Cảm thông trước những hoàn cảnh khó khăn của học sinh và đồng bào nghèo khắp nơi, Nguyễn Linh và các bạn bè ở Sài Gòn đã chút bỏ tiền của và công sức từ ngày 1/5 đến 6/5 vừa qua. Anh em đến vùng núi Quảng Ngãi, phát 400 phần học bổng gạo và tiền bạc cho các em học sinh nghèo.

Hơn ba mươi lăm năm trời bây giờ anh em mới đi lại tàu lửa, cực gần chết mà vui vì đã trực tiếp đem đến từng phần quà tận tay cho các em. Nghỉ lễ nên không có người, anh em phải tự săn quần phân gạo, tập vở, in ấn cặp sách.

Đi những chuyến từ thiện mỗi năm, nhưng chưa có chuyến từ thiện nào cực như đi cày ruộng như thế này, thế mà cảm thấy vui sướng làm sao khi làm được điền ý nghĩa cho xã hội và tâm linh.